Menu
Your Cart

Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II

Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II
Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 II

[说明]

Marelux 230mm 光学玻璃球面镜头罩 (包含后盖, 保护盒)

[规格]

  • 耐水深: 
  • 镜头罩系统: 5 Series
  • 镜头罩开口直径: 
  • 筒身材质: 阳极电镀铝合金
  • 前端材质: 光学玻璃
  • 重量: 

[使用手册]

写评论

登录注册后再评论
RMB12,800
  • 库存: 现货
  • Model: 31102/31104