Menu
Your Cart

INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200)

INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200)
INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200)
INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200)
INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200)
INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200)

[说明]

INON 闪灯遮光罩 (for Z-330/D-200 标准配件) 可用来消除闪灯造成的相机镜头耀光或鬼影, 遮光的部份可以360度旋转 (使用时请注意别转到固定座, 会使遮光罩整个落下), 可藉由调整角度达到遮光最佳效果. 

for INON Z-330/D-200

写评论

登录注册后再评论
RMB264
  • 库存: 现货
  • Model: 4562121438668