Menu
Your Cart

Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)

Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)
Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16, 包含球座, WFA41 M52聚光罩)

[说明]

Weefine Smart Focus 6000 流明摄影灯 (有闪灯模式GN16 in 40cm) (送WFA41 M52聚光罩, 包装内含球头接座可更换)

[规格]

 • 亮度 : 6000 流明.
 • 光线角度 : 100°.
 • 色温 : 5000K.
 • 模式 : (白色/红色/蓝色/红色+蓝色)
 • 出力段数 : 100% / 75% / 50% / 25%
 • 使用时间 : 约 50 分钟
 • 按钮 : 双按钮, 有电池电量指示
 • 电池 : 3 * 18650 组合电池
 • 耐水深 : 100m / 330ft.
 • 重量 : g 陆上 g 水下
 • 尺寸 : 

写评论

登录注册后再评论
RMB4,580
 • 库存: 现货
 • Model: WF066