Menu
Your Cart

Sea&Sea MDX-D810 防水壳

Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳
Sea&Sea MDX-D810 防水壳

[说明]

Sea&Sea MDX 防水壳 for FX 全幅相机 Nikon D810

(标准配备: 闪灯光纤连接 + 漏水侦测器)

[特色]

 • 双光纤线接座
 • 选配闪灯 2-Pin 连接线转换器
 • 可操控相机所有功能
 • 双握把人体工学设计
 • 阳极氧化铝,内建漏水侦测器
 • 0.5x 光学观景窗

[规格]

 • 材质
  机身:耐腐蚀铝合金(机床加工)
  握把:耐腐蚀铝合金(压铸)
 • 耐水深:100公尺 / 330英尺
 • 宽x高x厚:354 x210 x 141公厘 / 13.9 x 8.3 x 5.6 英吋
 • 重量: 约 3,200公克 / 112.9盎司(单防水壳)

[使用者手册]

英文版

写评论

登录注册后再评论
RMB22,800
 • 库存: 现货
 • Model: 06173